abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Blind filter

Blind filter

Blind filter

ใช้สำหรับ Backflush

ราคาอันละ 150 บาท

 
ผงทำความสะอาดหัวชงกาแฟ Cafetto

ผงทำความสะอาดหัวชงกาแฟ Cafetto

ผงทำความสะอาดหัวชงกาแฟ Cafetto

 
ผงทำความสะอาดเครื่องบด Urnex Grindz

ผงทำความสะอาดเครื่องบด Urnex Grindz

ผงทำความสะอาดเครื่องบด Urnex Grindz

ราคาขวดละ 1390 บาท

 
อะไหล่หัวแปรง Pallo

อะไหล่หัวแปรง Pallo

อะไหล่หัวแปรง Pallo
ราคา 1 ถุง มี 3 อัน ถุงละ 600 บาท หรือ จะซื้อแบบแยกขายเป็นอันก็อันละ 200 บาท

 

แปรงทำความสะอาดหัวกรุ๊ป

แปรงทำความสะอาดหัวกรุ๊ป

แปรงทำความสะอาดหัวกรุ๊ป

ราคาปกติ :  400.00 บาทต่อ1 Pack

แปรงทำความสะอาดหัวกรุ๊ปNuvo

แปรงทำความสะอาดหัวกรุ๊ปNuvo

แปรงทำความสะอาดหัวกรุ๊ป Nuvo
ราคาอันละ 320 บาท