น้ำเชื่อม Teisseire

0.0/5 rating (0 votes)

Description

น้ำเชื่อม Teisseire

ราคาขวดละ 700 ml : 330 บาท / 1000 ml : 390 บาท

Blue Curacao ,Strawberry ,Kiwi ,Raspberry ,Caramel ,Hazelnut ,Vanilla ,Blueberry ,Blackcurrant ,Banana 

Apple ,Green Apple ,Peach ,Almond ,Cherry ,Coconut ,Green Mint ,Iced Mint ,Grenadine ,Lemon ,Lime

Mango ,Mojito ,Orange ,Watermelon ,Pina Colada ,Litchi ,Rose ,Pomegranate ,Triple Sec ,Lychee ,Cactus

Pineapple ,Tequila ,Cotton Candy ,Candy Apple ,Bubble Gum ,Irish Cream ,Passionfruit ,Pink Grapefruit

Share this product